Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Odluka o određivanju organizaaje kojoj se povjerava provodenje vozačkih ispita
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 64a. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90 i 9/91) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o određivanju organizaaje kojoj se povjerava provodenje vozačkih ispita

I.

Provođenje vozaćkih ispita na teritoriju Republike Hrvatske povjerava se Hrvatskom auto-klubu sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 25.

II.

Organizacija iz točke I. ove odluke može obavljati i druge poslove koje joj povjeri Ministarstvo prosvjete, kulture i športa, u skladu sa zakonom.

III.

Ministar prosvjete, kulture i športa pobliže će urediti ovlaštenja organizacije iz toćke I. ove odluke te način osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su joj povjereni najkasnije u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IV.

Ova odluka stupe na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-08/91-01/01

Urbroj : 5030104-91-8

Zagreb. 24. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.