Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 86. stavka 2. i članka 87. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske

I.

U Odluci o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) u toćki XI. stavku 1. riječi "od 25. prosinca 1991. godine" zamjenjuju se riječima "od 29. prosinca 1991. godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u -Narodnim novinama".

Klasa: 451-01/91-01/10

Urbroj : 5030105-91-4

Zagreb, 24. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r