Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991. Podaci o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec listopad 1991. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju člana 72. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ("Narodnenovine" br. 35/90). Zajednićki organ SSSH i HGK za pračenje provođenjai tumaćenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotkupo radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotkupo radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec listopad 1991. godine

1. Prosječno mjesećno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privrediRepublike Hrvatske za razdoblje kolovoz - listopad 1991. godine iznosi8.396 dinara. Podatak iz stavka I. ove točke koristi se kao osnovica zautvrđivanje visine izdataka prema članu 42, 43. 45, 48. i 48. Općeg kolektivnogugovora Republike Hrvatske.

2. Prosječno mjesećno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privrediRepublike Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1991. godine iznosi 7.994dinara. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine isplate prema članu 39. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

3. Prosječno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi RepublikeHrvatske za mjesec listopad 1991. godine iznosi 9.116 dinara. Podatak izstavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplateprema članu 40. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

Broj : 05-1716/91

Zagreb, 23. prosinca 1991.

Za Zajednićki organ SSSH i HGK za praćenje provođenja i tumaćenjaodredbi

Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">