Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Uredba o platnom prometu s drugim republikama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 86. stavke 2. i članka 87. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 1991. godine donijela je

UREDBU

o platnom prometu s drugim republikama

Članak 1.

Stupanjem na snagu Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) prestaje obavljanje platnog prometa preko Službe društvenog knjigovodstva između Republike Hrvatske i republika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije (u daljnjem tekstu: druge republike).

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. plaćanja i naplate po dužničko-vjerovničkim odnosima nastalim zaključno s 31. prosincem 1991. godine obavljaju se u hrvatskim dinarima preko posebnih računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske. Na ove račune polažu se i dnevni utrošci u hrvatskim dinarima ako se radi o registriranoj maloprodaji robe i usluga koje obavljaju dijelovi pravnih osoba iz drugih republika, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom u razdoblju dok svoju organizaciju i poslovanje ne usklade zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 1. plaćanja i naplate po dužničko-vjerovničkim odnosima nastalim zaključno s 31. prosincem 1991. godine pravne osobe iz Republike Hrvatske obavljaju preko posebnih računa kod službi društvenog knjigovodstva drugih republika u dinarima SFR Jugo- lavije.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/91-01/12

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 23. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.