Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Odluka o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 86. stavke 2. i članka 87. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske

I.

U Republici Hrvatskoj, za vrijeme do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske određenu Uredbom o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) zakonito sredstvo plaćanja je hrvatski dinar.

II.

Hrvatski dinar koristi se za sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja, za iskazivanje cijena proizvoda i usluga te drugih novčanih vrijednosti i iznosa. Kratica za oznaku valute hrvatskog dinara je: CRD.

III.

Poštanske marke, sudske i administrativne taksene marke i druge vrijednosnice, čekovi, platni nalozi i drugi instrumenti unutarnjeg platnog prometa koji su bili u prometu do dana stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi i dalje, dok se ne izdaju novi, pri čemu je njihova vrijednost izražena u dinarima SFR Jugoslavije jednaka vrijednosti u hrvatskim dinarima.

IV.

Iznosi navedeni u propisima, općim aktima pravnih osoba, sudskim i upravnim aktima, mjenicama, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, ugovorima i drugim ispravama, u obraćunima i evidencijama i drugim dokumentima izdanim odnosno nastalim do stupanja na snagu ove odluke smatraju se kao da su navedeni u hrvatskim dinarima.

V.

Svi iskazi o potraživanjima i dugovanjima domaćih i stranih osoba koji glase na dinare SFR Jugoslavije izražavaju se u Republici Hrvatskoj u hrvatskim dinarima nakon isteka redovnog roka za zamjenu novčanica i kovanog novca koji glasi na dinare SFR Jugoslavije za novčanice hrvatskog dinara iz točke VII. stavke 1. ove odluke.

VI.

Ministarstvo financija izdaje novčanice koje glase na hrvatski dinar. Ministarstvo financija može izdati i kovani novac koji glasi na hrvatski dinar. Ministar financija donosi rješenje o apoenima hrvatskog dinara, njihovom obliku i temeljnim obilježjima, o stavljanju u opticaj novčanica hrvatskog dinara te o povlačenju novčanica i kovanog novca koji glase na dinar SFR Jugoslavije iz opticaja.

VII.

Zamjena novčanica i kovanog novca koji glase na dinare SFR Jugoslavije za novčanice hrvatskog dinara obavIjat će se u omjeru 1: 1 u razdoblju od dana stavljanja u opticaj hrvatskog dinara do 31. prosinca 1991. godine (redovni rok). Građanima Republike Hrvatske na područjima i u naseljima u kojima zbog ratnih okolnosti nije moguće provesti zamjenu novca u redovnom roku, prognanicima i osobama na bojištima ili na putu omogućit će se naknadna zamjena u omjeru 1:1 pod uvjetima koje propiše ministar financija, a najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

VIII.

Građanin Republike Hrvatske, uz predočenje osobne karte ili druge isprave o identitetu, može jednokratno zamijeniti novčanice i kovani novac koji glase na dinare SFR Jugoslavije za novčanice hrvatskog dinara do iznosa od 10.000 hrvatskih dinara. Osoba koja nije građanin Republike Hrvatske, uz predočenje isprave o identitetu, može jednokratno zamijeniti novčanice i kovani novac koji glasi na dinare SFR Jugoslavije za novčanice hrvatskog dinara do iznosa od 5.000 dinara. Ako građanin Republike Hrvatske zamjenjuje gotovinski iznos dinara SFR Jugoslavije veći od 10.000, a manji od 20.000 za hrvatske dinare, građanin taj iznos polaže na tekući račun ili na štednu knjižicu kod banke, Službe društvenog knjigovodstva, pošte ili druge financijske organizacije. Ako građanin nema tekući račun ili štednu knjižicu pri zamjeni uručuje mu se posebna uplatnica kojom se iznos koji se zamjenjuje usmjerava na tekući račun ili štednu knjižicu banke, pošte ili druge financijske organizacije za koju se građanin opredijeli. Ako građanin Republike Hrvatske zamjenjuje gotovinski iznos dinara SFR Jugoslavije veći od 20.000 za hrvatske dinare zamjena se obavlja na isti način kao i u stavci 3 ove točke, time da su Služba društvenog knjigovodstva, banke, pošte ili druge financijske organizacije obvezne zatražiti od građanina dokaze o porijeklu gotovine koja se zamjenjuje.

IX.

Ako su u iznosu dinara SFR Jugoslavije pri zamjeni za hrvatske dinare sadržane i pare, iznos preko 50 para zaokružuje se na dinar, a za iznos do 50 para ne obavlja se zamjena. Na isti način obavlja se i iskazivanje cijena proizvoda i usluga i drugih novčanih vrijednosti i iznosa.

X.

Zamjenu gotovog novca prema odredbama ove odluke obavit će Narodna banka Hrvatske putem službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, pošta, banaka i drugih financijskih organizacija. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi upute u svezi sa zamjenom gotovog novca prema odredbama ove odluke.

XI.

Novčanice i kovani novac koji glase na dinare SFR Jugoslavije prestaju biti sredstvo plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske od 25. prosinca 1991. godine. Tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama utvrđuje Narodna banka Hrvatske idućeg dana nakon isteka roka za zamjenu novca iz točke VII. stavke 1 ove odluke.

XII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 451-01/91-01/10

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 20. prosinca 1991,

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r