Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Rješenje o apoenima, obliku i temeljnim obilježjima hrvatskog dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 6. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), ministar financija donosi

RJEŠENJE

o apoenima, obliku i temeljnim obilježjima hrvatskog dinara

1. Novčanice hrvatskog dinara izdaju se u apoenima 1000, 500,100, 25,10, 5 i 1 hrvatski dinar.

2. Novčanice od 1000 i 500 hrvatskih dinara su velićine 67 mm x 130 mm, od 100 i 25 hrvatskih dinara su veličine 62 mm x 110 mm, a od 10, 5 i 1 hrvatski dinar su veličine 55 mm x 105 mm.

3. Novčanica od 1000 hrvatskih dinara tiskat će se na bijelom zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, tehnikom ofsetnog tiska i linijskog dubokog, tiska.

Novčanica od 1000 hrvatskih dinara izgleda ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su u tehnici četverobojnog linijskog dubokog tiska. Jedna od boja na licu se reflektira žuto pod ultra Ijubičastim zrakama.

Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini, u gornjem kutu, oznaka vrijednosti "1.000". Na margini novčanice upisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". U lijevom donjem kutu je giljoširana rozeta, omeđena kvadratom, u negativu. Iznad svake stranice kvadrata je, u negativu, oznaka vrijednosti "1.000". Vrhovi kvadrata usmjereni su prema, središnjem dijelu stranica kvadrata koji čini okvir crteža. U dijelu bijele površine novčanice, u papiru je ugrađen vodeni znak s motivom krstionice (Višeslavova krstionica).

Motiv vodenog žiga krstionice ugrađen je djelomično u gornjem bijelom dijelu novčanice, u cijelosti u središnjem bijelom dijelu novčanice, u cijelosti u donjem bijelom dijelu novčanice. U donjem dijelu bijele površine novčanice nalazi se faksimil potpisa ministra financija Joze Martinovića. Potpis je reproduciran preko donjeg dijela motiva vodenog žiga.Ispod faksimila potpisa ispisan je u dva retka tekst "ministar financija".

U sredini novčanice je gravira lika Ruđera Boškovića hrvatskog znanstvenika iz oblasti astronomije matematike, fizike i filozofije. S desne strane gravire lika, u visini vrata, otiskano je u tri retka ime i prezime znanstvenika "Ruđer Bošković" te godina njegova rođenja i smrti "1711-1787".

Na donjoj margini gravire započinje natpis "TISUĆU HRVATSKIH DINARA", koji se završava u donjem desnom kutu novčanice.

Na desnoj strani novčanice, u gornjem dijelu, tiskana je crnom bojom numeracija koja sadrži jedno slovo i sedam znamenki. Crna boja numeracija reflektira zeleno pod ultra ljubičastim zrakama.

Ispod numeracije je giljoširana rozeta otiskana tehnikom višebojnog linijskog dubokog tiska.

Na rozeti te na njenom obodu otiskan je dio formula iz znanstvene studije Ruđera Boškovića, koja nosi naziv"Teorija prirode filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi".

Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi otiskani višebojnim linijskim dubokim tiskom.

U donjem dijelu novčanice je oznaka vrijednosti " 1.000".

U gornjem desnom kutu novčanice je otiskan grb Republike Hrvatske, u negativu, omeđen pravokutnim poljem čiji su rubovi otiskani u negativu.

Pravokutnik s grbom otiskan je unutar gravire koja se proteže duž margine novčanice.

2) S naličja: s lijeve strane je na bijeloj površini, na margini novčanice, oznaka vrijednosti "1.000". Ispod oznake vrijednosti otiskan je grb Republike Hrvatske. Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi otiskani u višebojnom linijskom dubokom tisku. Na margini novčanice, u središnjem dijelu, otisnut je u dva reda natpis "REPUBLIKA HRVATSKA" Zagreb, 8. listopada 1991. U gornjem srednjem dijelu bijele površine novčanice u samom papiru je vodeni znak s motivom Krstionice koji se ponavlja s lijeve strane djelomično i s desne strane u cijelosti. Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi otiskani višebojnim linijskim dubokim tiskom.

U sredini novčanice je ugraviri motiv Zagrebačke katedrale Sv. Stjepana, a na desnoj strani, u središnjem dijelu, motiv Kamenitih vrata u gradu Zagrebu, otiskan u giljoširanim tonovima višebojnog linijskog dubokog tiska. U prolazu Kamenitih vrata otiskana je giljoširana rozeta ispod koje se, u graviri, naziru biskupski dvori.

U desnom donjem kutu otiskan je natpis "TISUĆU" ispod kojeg je oznaka vrijednosti"1.000". Iz središnjeg dijela na margini gravire, počinje natpis "HRVATSKIH DINARA", koji se proteže do desnog donjeg kuta.

3) Na licu i naličju novčanice od 1.000 hrvatskih dinara prevladava ljubičasto plava boja.

4. Novčanica od 500 hrvatskih dinara tiskat će se na bijelom zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, tehnikom ofsetnog tiska i linijskog dubokog tiska.

Novčanica od 500 hrvatskih dinara izgleda ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su u tehnici četverobojnog linijskog dubokog tiska. Jedna od boja na licu se reflektira zeleno pod ultra ljubičastim zrakama.

Obilježja novčanice od 500 hrvatskih dinara s lica u svemu su ista iskazanim obilježjima za novčanicu od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini, u gornjem lijevom kutu, oznaka vrijednosti"500".

U donjem lijevom kutu je, otiskan istostraničan trokut, unutar kojeg je, u negativu, otiskano šest istostraničnih trokuta. Na drugom trokutu brojivo od okvira crteža, isprekidane su stranice unutar kojih je prekid, a u negativu, otisnuta oznaka vrijednosti"500".

U donjem dijelu gravire lika u dva retka, koje dijeli vodoravna linija, otisnut je natpis "PET STOTINA HRVATSKIH DINARA".

U donjem lijevom kutu je oznaka vrijednosti "500".

2) S naličja: obilježja novčanice od 500 hrvatskih dinara s naličja u svemu su ista iskazanim obilježjima za novčanicu od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

S lijeve strane je na bijeloj površini, na margini novčanice, oznaka vrijednosti "500".

U donjem desnom dijelu novčanice je oznaka vrijednosti 500" ispod koje je, u dva retka, otisnut natpis PET STOTINA HRVATSKIH DINARA".

3) Na licu i naličju novčanice od 500 hrvatskih dinara prevladava ljubičasto crvena boja.

5. Novčanica od 100 hrvatskih dinara tiskat će se na zaštićenom bijelom papiru s ugrađenim nevidljivim vlaknima koja se reflektiraju plavo i crveno pod ultra ljubičastim zracima, tehnikom ofsetnog tiska i linijskog dubokog tiska.

Novčanica od 100 hrvatskih dinara izgleda ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su u tehnici četverobojnog linijskog dubokog tiska. Jedna od boja na licu reflektira se plavo pod ultra ljubičastim zrakama.

Obilježja novčanice od 100 hrvatskih dinara s lica u svemu su ista iskazanim obilježjima za novčanicu od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini u gornjem lijevom kutu, oznaka vrijednosti "100". Do oznake vrijednosti, jedan ispod drugog, otisnuta su dva pravokutnika unutar kojih je, u negativu, oznaka vrijednosti"100".

U dijelu bijele površine novčanice nije ugrađen vodeni znak. U donjem lijevom kutu nije otisnuta rozeta omeđena kvadratom.

Na donjoj margini gravire započinje natpis"STO HRVATSKIH DINARA", koji završava u donjem desnom kutu novčanice.

Na donjem desnom dijelu novčanice otisnuta je oznaka vrijednosti " 100".

2) S naličja: obilježja novčanice od 100 hrvatskih dinara s naličja u svemu su ista iskazanim obilježjima za novčanicu od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

S lijeve strane je na bijeloj površini, na margini novčanice, oznaka vrijednosti "100". U gornjem srednjem dijelu bijele površine novčanice nije ugrađen vodeni znak. U donjem srednjem dijelu novčanice otisnut je natpis "STO", ispod kojeg je natpis "HRVATSKIH DINARA", i koji natpis se produžava na desnu stranu novčanice.

U desnom donjem dijelu novčanice otisnuta je oznaka vrijednosti " 100".

3) Na licu i naličju novčanice prevladava zelena boja.

6. Novčanica od 25 hrvatskih dinara tiskat će se na žutom zaštičenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i vidljivim plavim i crvenim vlaknima, tehnikom ofsetnog tiska i linijskog dubokog tiska.

Novčanica od 25 hrvatskih dinara izgleda ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su u tehnici trobojnog linijskog dubokog tiska.

Obilježja novčanice od 25 hrvatskih dinara s lica u svemu su ista obilježjima iskazanim za novčanicu od 1.000 Hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

Na lijevoj strani novčanice je na žutoj površini, u gornjem lijevom kutu, oznaka vrijednosti "25". Do oznake vrijednosti otisnut je šesterokut unutar kojeg je, u negativu, otisnuto šest trokuta na način da su vrhovi trokuta usmjereni na središte donje stranice koja omeđuje crtež šesterokuta. Iznad stranica trokuta, u negativu, je oznaka vrijednosti ponovljena dva puta iznad svake stranice "25-25".

U čitavoj površini novčanice ugrađen je vodeni znak u vidu dijagonalnih kvadrata u čijim je središtima brojka 5.

U donjem lijevom kutu nije otisnuta rozeta omeđena kvadratom.

U središnjem dijelu novčanice, u donjem dijelu gravire lika otisnut je natpis u dva retka"DVADESETPET HRVATSKIH DINARA".

Na desnoj strani novčanice, u gornjem dijelu tiskana je crnom bojom numeracija.

U donjem desnom kutu oznaka je vrijednosti "25".

2) S naličja: obilježja novčanice od 25 hrvatskih dinara u svemu su ista iskazanim obilježjima za novčanicu od 1.000 hrvatskih dinara, izuzev u slijedećem:

S lijeve strane je na žutoj površini, na margini novčanice, oznaka vrijednosti "25".

U čitavoj površini novčanice ugrađen je vodeni znak u vidu dijagonalnih kvadrata u čijim je središtima brojka 5.

U donjem desnom dijelu novčanice je oznaka vrijednosti "25" ispred koje je, u dva retka, otisnut natpis "DVADESETPET HRVATSKIH DINARA".

3) Na licu i naličju novčanice od 25 hrvatskih dinara prevladava smeđa boja.

7. Novčanice od 10, 5 i 1 hrvatski dinar tiskat će se na bijelom zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i vidljivim i nevidljivim vlaknima. Nevidljiva vlakna reflektiraju pod ultra ljubićastim zrakama.

Novčanice od 10, 5 i 1 hrvatski dinar tiskat će se ofsetnim tiskom.

Novčanice od 10, 5 i 1 hrvatski dinar izgledat će ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su u tehnici višebojnog ofsetnog tiska.

Obilježja novčanica od 10, 5 i 1 hrvatski dinar s lica u svemu su ista obilježjima novčanica od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

Oznaku vrijednosti "1.000" na mjestima gdje se ona nalazi zamjenjuju oznake vrijednosti,10", "5" i "1".

Natpis na novčanici "TISUĆU HRVATSKIH DINARA" zamjenjuju natpisi "DESET HRVATSKIH DINARA", "PET HRVATSKIH DINARA", "JEDAN HRVATSKI DINAR".

Novčanice od 10, 5 i 1 hrvatski dinar nemaju u donjem desnom kutu otisnutu rozetu omeđenu kvadratom.

Na desnoj strani novčanice, u gornjem dijelu, tiskana je numeracija crnom bojom koja sadrži jedno slovo i sedam znamenki. Crna boja znamenki ne reflektira pod ultra ljubičastim zrakama.

U čitavoj površini novčanice od 10, 5 i 1 hrvatski dinar ugrađen je vodeni znak u vidu eliptičnih kružnica.

2) S naličja: zaštitni motivi tiskani su u tehnici višebojnog ofsetnog tiska.

Obilježja novčanica od 10, 5 i 1 hrvatski dinar s naličja u svemu su ista obilježjima novčanica od 1.000 hrvatskih dinara izuzev u slijedećem:

Oznaku vrijednosti "1.000" na mjestima gdje se ona nalazi zamjenjuju oznake vrijednosti "10", "5", "1".

Natpis na novčanici "TISUĆU HRVATSKIH DINARA" zamjenjuju natpisi "DESET HRVATSKIH DINARA", "PET HRVATSKIH DINARA", "JEDAN HRVATSKI DINAR".

U čitavoj površini novčanica od 10, 5 i 1 hrvatski dinar ugrađen je vodeni znak u vidu eliptičnih kružnica.

3) Na licu i naličju novčanice od 10 hrvatskih dinara prevladava crveno smeđa boja.

4) Na licu i naličju novčanice od 5 hrvatskih dinara prevladava tamno plava boja.

5) Na licu i naličju novčanice od 1 hrvatskog dinara prevladava narandžasto crvena boja.

8. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novlnama".

Klasa: 440-01/91-01

Urbroj : 513-01 /91-2

Zagreb, 23. prosinca 1991.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.