Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Rješenje o povlačenju novčanica koje glase na dinare SFR Jugoslavije iz opticaja na teritoriju Republike Hrvatske.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 6. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) ministar financija donosi

RJEŠENJE

o povlačenju novčanica koje glase na dinare SFR Jugoslavije iz opticaja na teritoriju Republike Hrvatske.

1.Narodna banka Hrvatske s danom primjene Rješenja o stavljanju novčanica hrvatskog dinara u opticaj ("Narodne novine", br. 71/91) povlači iz opticaja na teritoriju Republike Hrvatske novčanice koje glase na dinare SFR Jugoslavije i to,

- novčanicu od 1.000 dinara koja je u opticaju od 30. siječnja 1991. godine s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 1.000 dina ("Službeni list SFRJ", br. 70/90),

- novčanicu od 500 dinara koja je u opticaju od 27. travnja 1990. godine, s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 500 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 21/90),

- novčanicu od 1,000.000 dinara (denominirana vrijednost iznosi 100 dinara) koja je u opticaju od 1. studenog 1989. godine s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 1,000.000 dinara (" Službeni list SFRJ", br. 50/89 i 64/89),

- novčanicu od 100 dinara koja je u opticaju od 1. ožujka 1990. godine s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 100 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 9/90),

- novčanicu od 50 dinara koja je u opticaju od 10. srpnja 1990. godine s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 50 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 33/90),

- novčanicu od 10 dinara koja je u opticaju od 26. studenog 1990. godine s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 10 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 70/90),

- novčanicu od 100.000 dinara (denominirana vrijednost iznosi 10 dinara) koja je u opticaju od 1. lipnja 1989. godine, s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju novčanica od 1000.000 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 8/89),

- novčanicu od 20.000 dinara (denominirana vrijednost iznosi 2 dinara) koja je u opticaju od 1. rujna 1987. godine, s obilježjima određenim Odlukom o izdavanju novčanica od 10.000, 20.000 i 50.000 dinara ("Službeni list SFRJ", br. 49/87).

2. Narodna banka Hrvatske i Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske komisijski će utvrditi količinu i vrijednost povučenih novčanica iz točke 1. ovoga Rješenja i pohraniti ih u trezor Narodne banke Hrvatske.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01 /91-01

Urbroj : 513-01 /91-4

Zagreb, 23. prosinca 1991.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.