Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 21.12.1991 Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91) i članka 4. Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice ("Narodne novine", br. 64/91). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 11. prosinca 1991, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice

U Upravno vijeće Ureda za prognanike i izbjeglice imenuju se:

- za predsjednika 1. BERNARDO JURLINA, ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

- za zamjenika predsjednika i člana 2. Prof. dr. ZDENKO ŠKRABALO, predstojnik Ureda za suradnju Svjetske zdravstvene organizacije i Republike Hrvatske

- za članove 3. Msgr. VLADIMIR STANKOVIĆ: ravnatelj hrvatske inozemne pastve, predsjednik Caritesa Biskupske konferencije i eklezijanski asistent Medunarodne katoličke komisije za migracije

4. Prof. dr. NENAD JAVORNIK, glavni tajnik Hrvatskog crvenog križa

5. Prim. dr. IVICA KOSTOVIĆ, v. d. dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu i pomoćnik zapovjednika Glavnog sanitetskog stožera Hrvatske

6. Dr. ANTE KUTLE, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske

7. GORDANA TURIC, zastupnica u Saboru Republike Hrvatske.

II.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Klasa: 080-02/91-08/43

Urbroj: 5030113-91-1

Zagreb. 11. prosinca 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r