Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 21.12.1991 Odluka o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske Klasa: 025-04/91-02/34 i na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 1991. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva

Plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva utvrđuje se u netto iznosu od :

1. za lijećnike specijalizante i druge specijalizante odgovarajuče stručne spreme zdravstvenog usmjerenja u visini 14.688.00 dinara

2. za liječnike pripravnike i druge pripravnike odgovarajuče stručne spreme zdravstvenog usmjerenja u visini 10.282,00 dinara

3. za medicinske sestre (tehničare) VŠS u visini 7.883,00 dinara 4. za medicinske sestre (tehničare) SSS u visini 5.826,00 dinara

Na utvrđenu visinu plaća zdravstvenih djelatnika iz prethodne stavke, organizacija zdravstva obračunavat će i pripadajuče važeće poreze i doprinose. Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) osigurava plaću zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva u visini kako je to utvrđeno u prethodnim stavkama, od dana zaposlenja zdravstvenih radnika prema popisu koji organizacija zdravstva dostavlja ispostavi Stručne službe Republičkog fonda. Visina iznosa plaća zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata, utvrđena u stavki 1. i 2. ove točke, povećava se sukladno povećanju plaća zdravstvenih radnika koji se nalaze u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u organizaciji zdravstva u jednakim postocima i rokovima.

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991. godine.

Klasa: 120-01/91-01/53 ,

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb, 26. studenoga 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr, sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.