Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 21.12.1991 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanje javnosti glazbenih djela
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Na temelju člana 91a. Zakona o autorskom pravu ("Službeni list SFRJ", br. 19/78, 24/86 i 21/90) koji je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91). Hrvatsko društvo skladatelja, propisuje

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanje javnosti glazbenih djela

Član 1.

U Pravilniku o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanje javnosti glazbenih djela ("Službeni list SFRJ", br 74/89. 26/90 i 18/91), koji je temeljem člana 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91). preuzet kao republički propis, u članu 5. stavu 3. brojka "3.00" zamjenjuje se brojkom "4,00".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. sijećnja 1992. Zagreb, 31. listopada 1991.

Predsjednica Predsjedništva Hrvatskog društva skladatelja

Erika Krpan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.