Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Varaždin - Goričan, dionica Popovec - Komin, brze ceste Helena - Bjelovar, dionica Helena - Vrbovec i privremeni spoj brze ceste Helena - Bjelovar na MC Zagreb - Vrbovec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva "Hrvatske ceste" poduzeća za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj iz Zagreba, Vonćinina 3. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Varaždin - Goričan, dionica Popovec - Komin, brze ceste Helena - Bjelovar, dionica Helena - Vrbovec i privremeni spoj brze ceste Helena - Bjelovar na MC Zagreb - Vrbovec

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja 1. autoceste Zagreb - Varaždin - Goričan, dionica Popovec - Komin od km 6 + 000 do km 28 + 400 na česticama zemljišta u katastarskim općinama Šašinovec i Lužan u Gradu Zagrebu te k.o. Paukovec, Helena, Obrež, Novo Mjesto, Hrastje i Komin u općini Sv. Ivan Zelina; 2: brze ceste za Bjelovar, dionica Helena - Vrbovec, od kz. 0 + 000 do km 7 + 415.00 na česticama zemljišta u katastarskoj općini Helena u općini Sv. Ivan Zelina te k.o. Mlaka, Samoborci, Nogavec i Pinakovec u općini Vrbovec i 3. privremenog spoja brze ceste za Bjelovar od km 7 + 415,00 do km 7 + 900.00 na postojeću magistralnu cestu Zagreb - Vrbovec (M 1.3) na česticama zemljišta u k.o. Pinakovec i Vrbovečka Poljana u općini Vrbovec.

II.

Opći interes za izgradnju autoceste, brze ceste; i privremenog spoja brze ceste iz točke I. ove odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambenokomunalne djelatnosti broj UUP-11/91-11/GR od 13. studenog 1991. godine te izmjena i dopuna tih uvjeta uređenja prostora broj UUP-11-91-12/GR od 27. studenog 1991. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 540-01/91-03/03

Urbroj : 5030119-91-2

Zagreb, 17. prosinca t991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">