Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukaju regionalne ceste Karlovac - Jamnička Kiselica -Pokupsko na dionici Pokupsko- Gradec - Lijevo Sredičko
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva "Hrvatske ceste" poduzeće za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj iz Zagreba, Vonćinina 3, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 1991. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukaju regionalne ceste Karlovac - Jamnička Kiselica -Pokupsko na dionici Pokupsko- Gradec - Lijevo Sredičko

I.

Utvrduje se da je od općeg interesa rekonstrukcija regionalne ceste Karlovac - Jamnička Kiselica - Pokupsko na dionici Pokupski Gradec - Lijevo Sredičko.

II.

Rekonstrukcija ceste iz točke I. ove odluke gradit će se na nekretninama u katastarskoj općini Lijevo Sredičko u općini Jastrebarsko.

III.

Opći interes za rekonstrukciju ceste iz točke I. ove odluke utvrduje se na temelju uvjeta uređenja prostora broj 02-UUP-148/1991. od 11. srpnja 1991. godine utvrđenih po Zavodu za prostorno planiranje Sekretarijata gospodarstva, zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva općine Jastrebarsko i pregledne situacije C-5699 u mjerilu 1:50000 izrađene od IPZ Zagreb u kolovozu 1991. godine, u kojoj je ucrtana trasa ceste.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/09

Urbroj : 5030119-91-2

Zagreb. 17. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.