Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi kvalitete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53/A/91) i članka 31. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88 i 47/89), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi kvalitete

I.

Dozvoljava se, do 15. lipnja 1992. godine, stavljanje u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza najmanje klijavosti 85% na područjima na kojima se obavlja sjetva u svrhu proizvodnje kukuruza.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/91-01/90

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 18. prosinca 1981.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.