Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 16. stavke 2. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list SFRJ", broje4/89) i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91). ministar trgovine donosi

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja

U Naredbi o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja ( Narodne novine" broj 60/91) u točki I. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: ' "Iznimno, obavijesti o cijenama odnosno maržama ne dostavljaju se za vrijeme dok je na snazi propis o izravnoj kontroli cijena odnosno marži za pojedine proizvode iz stavka 1. ove točke.

II.

U točki III, stavku 1. riječ "neto" se briše.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/9l-01/16

Urbroj : 528-01/91-0003

Zagreb, 17. prosinca 1991.

Ministarsvo trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.