Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Naredba o dopuni Naredbe o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 16. stavke 2. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list SFRJ", broj 84/89) i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) ministar trgovine donosi

NAREDBU

o dopuni Naredbe o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja

U Naredbi o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja ("Narodne novine", broj 56/91) u točki II. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "lznimno, za proizvode iz točke I. ove naredbe za koje su marže propisane, trgovačka poduzeća i radnje nisu dužne dostavljati obavijesti.

II.

U točki V. brojke u zagradi "3/90, 7/90, 19/90, 36/90" zamjenjuju se brojkom "36/91".

III.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/91-01/11

Urbroj: 528-50-01/91-0002

Zagreb. 17. prosinca 1991.

Ministarstvo trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.