Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Odluka o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 74. stavak 3. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 10. prosinca 1991. godine donosi

ODLUKU

o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992. godine

Članak 1.

Članski doprinos hrvatskoj gospodarskoj komori plaćaju : 1. poduzeće (bez obzira na oblik vlasništva), banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa), i 2. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske.

Članak 2.

Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi od 0.40 posto.

Članak 3.

Obveznici doprinosa za koje je u članku 2 ove,odluke utvrđena stopa obračunavaju doprinos primjenom te stope na osnovicu koju čini ostvareni brutto osobni dohodak (čisti osobni dohodak s porezima i doprinosima iz osobnog dohotka), a mjesečne iznose doprinosa uplaćuju na račun broj: 30102-637-3567 - Hrvatska gospodarska komora kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Članak 4.

Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske plaća doprinos po stopi od 10 posto, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članova.

Članak 5.

Nadzor nad naplatom doprinosa obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. sijećnja 1992. godine.

Broj : I-55-512/ 10-1991.

Zagreb. 10. prosinca 1991

Predsjednik Skupštine Hrvatske gospodarske komore

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.