Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA HRVATSKE

Na temelju točke 11. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/1991) Savjet za sigurnost prometa na cestama Hrvatske na sjednici održanoj 25. rujna 199l. godine donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

Za zamjenika predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske imenuju se STIPO LOZIĆ - BASKARAD.

Klasa: 340-01/91-02/08

Urbroj : 535-02-91-4

Zagreb. 25. rujna 1991.

Predsjednik Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

prof. dr. Franko Rotim, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.