Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača, Odbora za prometnu tehniku, Odbora za prometnu medicinu i Odbora za informiranje i propagandu u prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA HRVATSKE

Na temelju točke IV. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/1991), Savjet za sigurnost promet na cestama Hrvatske na sjednici održanoj 25. rujna 1991. i 5. prosinca 1991 godine donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača, Odbora za prometnu tehniku, Odbora za prometnu medicinu i Odbora za informiranje i propagandu u prometu

U Odbor za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača imenuju se

- za predsjednika.

prof. ZLATKO BOČKAL, Ministarstvo prosvjete i kulture;

- za članove:

FlUBERT BAŠIĆ, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa;

MIRA KUNSTEK, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa;

MARKO MATIĆ, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa;

JOSIP SVILIČIĆ, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa;

LUKA MARKEK, Ministarstvo prometa i veza;

ŽELJKO ŽULJEVIĆ, Ministarstvo unutarnjih poslova;

PETAR KOVAČEK, Hrvatski auto klub;

SLOBODAN DUNJKO, Sindikat vozaća i instruktora vožnje Hrvatske;

NIKOLA KNEŽEVIĆ, Savez vozača i automehaničara Hrvatske;

LUKA KUDRIĆ, Auto-moto društvo Siget, Zagreb;

VLASTA PEROTIČ, Škola za cestovni promet, Zagreb;

ANĐELKO ZORKOVIĆ, Varaždin.

II.

U Odbor za prometnu tehniku imenuju se

- za predsjednika:

prof dr VESNA CEROVAC, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

- za članove:

IVO JAKOVLJEVIĆ, Ministarstvo prometa i veza;

ANTE DIVIĆ, Ministarstvo unutarnjih poslova;

VLADIMIR MARIĆ, Institut prometnih znanosti;

MARIJAN ŠAŠKO, "Nikola Tesla";

JOSIP GOLUBIĆ, Poduzeće "Hrvatske ceste";

IVAN RABAR, Centar za vozila Hrvatske;

ZVONKO ŠIMATlĆ, Centar za vozila Hrvatske;

MlROSLAV MIŠKOVIĆ, Hrvatski auto klub;

IVAN ŽIVKOVIĆ, HŽP "Hrvatsko željezničko poduzeće";

PAVLE MARTINOVlĆ, "Transportkomerc" Poslovna zajednica poduzeća javnog cestovnog prometa;

DUŠAN JERAS, Fakultet strojarstva i brodogradnje;

STJEPAN VIDAKOVIĆ, Poljoprivredni fakultet Osijek.

III.

U Odbor za prometnu medicinu imenuju se:

- za predsjednika:

prof dr. IVO JELĆIĆ, Istraživački centar za medicinu i psihologiju prometa Grada Zagreba.

- za članove:

dr. ZORISLAV BOBUŠ, Ministarstvo zdravstva;

prof. dr. IVO MLINARIĆ;

doc. dr. VALENT VNUK;

dr. VLASTA HRELEC-JASPRICA, Stanica za hitnu pomoć Grada Zagreba;

dr. ŽELJKO SKUKAN, Stanica za hitnu pomoć Grada Zagreba;

mr. IGOR JELČIĆ, Istraživački centar za medicinu i psihologiju prometa Grada Zagreba;

mr. MATE MLAČlĆ, Istraživački centar za medicinu i psihologiju prometa Grada Zagreba;

doc. JASNA GOLUBIČ, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

ZVONIMIR PILIH, Poduzeće "Hrvatske ceste";

prof. dr. IZIDOR KOMANOV, Klinika za traumatologiju, Zagreb.

IV.

U Odbor za informiranje i propagandu u prometu imenuju se:

- za predsjednika:

BRANKO KROVINOVIĆ, Hrvatski auto klub.

- za članove:

ANTE REŽIĆ, Ministarstvo informiranja:

KARLO ŠTETKA, Hrvatski radio, Studio Zagreb;

GRGO MRVlCA, Hrvatski radio, Studio Zagreb;

IVICA BOBINEC, Hrvatski radio - Propagandni program;

ŽELJKA RENKO, Hrvatska televizija:

DRAŽEN JAMBROVIĆ, ·"Vjesnik":

JOSIP MUŠNJAK, Revija"Autoklub":

MILAN SELENAC, Hrvatski auto-klub;

IVAN KOVAČ, Zagreb film;

FRANJO MIHOCI, Institut prometnih znanosti;

JERKO ČAMBER, Poduzeće "Hrvatske ceste";

RAJKO ČUPIĆ, poduzeće "Hrvatske ceste".

V.

Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-02/08

Urbroj : 535-02-91-3

Zagreb. 5. prosinca 1991.

Predsjednik Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

prof. dr. Franko Rotim, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.