Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 13.12.1991 Uredba o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine donijela je

UREDBU

o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske

Članak 1.

Društvena sredstva u Republici Hrvatskoj, koja do stupanja na snagu ove uredbe nisu prešla u vlasništvo Republike Hrvatske, a kojima kao sredstvima bivše SFRJ, upravljaju i raspolažu organi, institucije i ustanove bivše Federacije, postaju vlasništvo Republike Hrvatske. Društvenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka smatraju se: nekretnine, pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva stečena na računu kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i raspoređuje sredstva iz članka 1. ove uredbe na nadležna ministarstva u čiji djelokrug ulazi djelatnost organa, institucija i ustanova iz Stavka 1. članka 1. ove uredbe.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 406-01/91-02/04

Urbroj : 5030119-91-5

Zagreb, 12. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.