Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 53. stavka 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine, donosi

ODLUKU

o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu

I

Na robu namijenjenu uporabi u vlastitom domačinstvu, koju hrvatski državljani i strani državljani nose uza se prilikom dolaska iz inozemstva ili je prime iz inozemstva, osim robe koja je oslobođena od plaćanja carine i robe za koju je u carinskoj tarifi propisana carinska stopi "slobodno", a čija ukupna vrijednost ne premašuje dinarsku protuvrijednost od 3.000 USA dolara primjenjuje se jedinstvena carinska stopa od 15%.

II.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju vrijednosti robe na koju se primjenjuje jedinstvena carinska stopa ("Službeni list SFRJ", broj 46/82, 68/84, 28/86, 13/87, 86/87, 76/88, 45/89, 5/90 i "Narodne novine", broj 53A/91).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/91-01/01

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 11. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.