Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine. donijela je

ODLUKU

o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

I.

Cijene pšeničnog brašna krupice i kruha formiraju se u odnosu na cijenu pšenice i to: - za pšeničnu krupicu T-400 1: 2,7 - za pšenično brašno T-500 1: 2,3 - za pšenično brašno T-850 1:1,7 - za osnovne vrste kruha 1: 4,5 - za specijalne i miješane vrste kruha 1: 5,5

Najviša cijena pšenice iz stavka 1. ove točke iznosi: za regiju I. 6,00 d/kg, za regiju II. 6,50 d/kg i za regiju III. 7,00 d/kg.

II.

Poduzeća, druge pravne osobe i radnje koje proizvode pšenično brašno i krupicu (u daljnjem tekstu: proizvodači), formiraju prodajne cijene pšeničnog brašna i krupice najviše do iznosa izračunatog u skladu sa točkom I. ove odluke. Na cijenu iz stavka 1. ove točke mogu se dodati stvarni troškovi ambalaže, a za pakiranja od 1, 2,5 i 10 kg i stvarni troškovi pakiranja.

III.

Cijene kruha iz točke I. ove odluke su najviše maloprodajne cijene za jedan kilogram. Za kruh mase manje odnosno veće od kilograma, maloprodajne cijene mogu iznositi najviše kako slijedi: - za 0,5 kg 70% cijene kruha od 1 kg - za 0,7 kg 80% cijene kruha od 1 kg - za 0,8 kg 90% cijene kruha od 1 kg - za 1,5 kg 45% više od cijene kruha od 1 kg - za 2,0 kg 90% više od cijene kruha od 1 kg Troškovi prometa sadržani u cijenama kruha iz ove točke (rabat) mogu iznositi najviše 10%.

IV.

Regije iz točke I. ove odluke čine područja općina za koje su osnovane regionalne gospodarske komore i to: - regija I: područje regionalne komore Osijek, - regija II: područje regionalnih komora Bjelovar, Karlovac, Sisak, Varaždin i Zagreb. - regija III: područje regionalnih komora Gospić, Pula Rijeka Split i Zadar.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-0l/91-01/07

Urbroj : 5030116-91-4

Zagreb. 11. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.