Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o određivanju najviših cijena jestivog ulja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrenoj 11. prosinca 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o određivanju najviših cijena jestivog ulja

Poduzeća koja proizvode jestivo ulje mogu cijene jestivog ulja formirati najviše do:

_______________________________________________________
                    Jestivo ulje  Jestivo
                    odsoje i    ulje od
                    uljane repice  suncokreta
_______________________________________________________
- za sirovo jestlvo ulje            58,00 d/kg   63,00 d/kg
- za rafinirano jestivo ulje:
- u bačvama, najmanje
od 50kg/rinfuza         67,00 d/l    73,10 d/l
- u limenkama i plast.
ambalaži od 3 do 25 l.     64,00 d/l    69,40 d/l
- u staklenkama od 1 litre       74,80 d/l    81,50 d/l
- u plastičnoj ambalaži
od 1litre                79,60 d/l    86,40 d/l
- u plastičnoj ambalaži
od 1litre s čepom            81,50 d/l    88,20 d/l
_______________________________________________________

II.

Cijene proizvoda iz točke I. ove odluke vrijede kao naj-

više prodajne cijene proizvodača franco istovarna postaja

kupca.

Na cijene rafiniranog jestivog ulja u bačvama, u staklenoj ambalaži, u limenkama i plastičnoj ambalaži od 3- 25 litara iz točke I. ove odluke mogu se zaračunavati

stvarne vrijednosti ambalaže.

III.

Poduzeća, druge pravne osobe i radnje koje se bave prometom jestivog ulja formiraju cijene jestivog ulja zatećenog na zalihama tako da na nabavnu cijenu jestivog ulja

formiranu do stupanja na snagu ove odluke, primijene propisane troškove prometa.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/07

Urbroj : 5030116-91-6 .

Zagreb,11.prosinca 1991.

Predsjednik

dr.Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.