Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o izmjeni Odluke o dodatnom porezu na naftne derivate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. kona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o dodatnom porezu na naftne derivate

I.

U Odluci o dodatnom porezu na naftne derivate ("Narodne novine", br. 40/91 i 46/91) točka II. mijenja se i glasi: "Visina dodatnog poreza na motorni benzin MB-86, MB-98 i BMB-95 iznosi 3,00 dinara po litri, a za dizelska goriva D-1, D-2 i D-3 te za tekući naftni plin za potrošnju u osobnim automobilima iznosi 3,50 dinara po litri odnosno po kilogramu."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/91-01/16

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 11. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.