Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 60/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s odlukom generalnog direktora INE od 28. studenog 1991. godine o linearnom povećanju postoječih cijena prirodnog plina za 40% prema kojoj je nova prosjećna cijena plina 6,36 din/m2. Cijena prirodnog plina iznosi:

- za distributivna poduzeća 8,09 din/m2

- za direktne industrijske potrošaće 5,67 din/m2

- za Hrvatsku elektroprivredu 5,67 din/m2 ,

- za proizvodnju umjetnih gnojiva 4,05 din/m2

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/91-02/04

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 11.prosinca 1991.

Predsjednik

dr.Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.