Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine",broj 60/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11.prosinca 1991. godine donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem prosječne cijene električne energije za 55%.

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju povećanja iz točke I. Sastavni su dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-02/91-02/03

Urbroj:5030112-91-26

Zagreb, 11. Prosinca

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

TARIFNI STAVOVI

za prodaju električne energije

__________________________________________________________________________________
    Tarifni stav              KAREGORIJA POTROŠNJE
                                        0,4 kV
                        KUĆANSTVO
__________________________________________________________________________________
Obra-
čunske Sezonski Dnevni Jedinica    110   35   10 Potroš-   Potroš- Potroš-  Uprav-
grupa              mjere      kV   kV   kV nja     nja   nja     ljana
veličine                               mjere   mjere- mjere-   potrošnja
                                   na        na   na   
                                   1-tarif. 2-tarif.    3-tarif.
__________________________________________________________________________________
1    2       3     4        5    6    7    8    9    10     11
__________________________________________________________________________________

kW   viši          dinara     454.00 542.00 750.00 57.00 57.00    57.00
    niži          dinara     304.00 361.00 501.00
__________________________________________________________________________________
        viši      dinara     3.00  3.10  3.40  2.30  2.90  2.90
kWh   viši  srednji     dinara     1.20  1.30  1.40      1.20  1.20
        niži      dinara     0.80  0.90  1.00          0.80  0.70
__________________________________________________________________________________
        viši      dinara     2.00  2.10  2.20
kWh   niži  srednji     dinara     0.80  0.90  1.00
        niži      dinara     0.60  0.70  0.80
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTALI NA 0,4 kV
__________________________________________________________________________________
I. tarif. grupa         II. tarif grupa     Javna
Potroš-     Potroš-                 rasvjeta
nja       nja
mjere-     mjere- 
na       na
1-tarif     2 ili 3-tarif.
brojilom    brojilom
__________________________________________________________________________________
12       13       14           15
__________________________________________________________________________________
191.00     191.00     618.00

__________________________________________________________________________________
2.30      2.90      2.90          3.50
        1.20      1.20
        0.80      0.80
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
kVArh Jalova energija se obračunava po članku 8. Tarifnog sustava u postocima od iynosa računa za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos fi (potrošać može biti terečen, ali bonificiran osim kućanstva i javne rasvjete koji su oslobođeni plaćanj
__________________________________________________________________________________