Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28.stavka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br.52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti

Članak 1.

Ovlm se pravilnihom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti.

Članak 2.

Pod jatom peradi u intenzivnoj proizvodnji (farmama), prema ovom pravilniku razumijeva se skupina peradi u jednoj ili više ograđenih nastambi. Pod jatom peradi u intenzivnim uvjetima,prema ovom pravilniku,razumijeva se sva perad u većem broju dvorišta ili u cijelom naselju.

Članak 3.

Oboljelom od njukaslske bolesti smatra se perad za koju se kliničkim, patoanatomskim i laboratorijshim pretragama dokaže da boluje· od njukaslske bolesti, te neposredno izdvajanjem virusa ili posredno serološkim pretragama utvrdi bolest.

Članak 4.

Ako se utvrdi njukaslska bolest peradi u nastambama, dvorištima i naseljenim mjestima, naredit će se oce mjere:

1. zatvaranje zaraženih nastambi, dvorišta i naselja;

2. zabrana prometa peradi, mesa i proizvoda peradi, jaja i perja iz zaraženih nastambi, dvorišta i naseljenih mjesta;

3. eutanazija peradi oboljelih od njukaslske bolesti u nastambi ili u dvorištu i neškodljivo uklanjanje leševa uginule i eutanizirane peradi;

4. zabrana klanja peradi iz zaražene nastambe i zaraženog dvorišta;

5. zabrana održavanja tržnica, sajmova, izložbi i drugih smotri u zaraženim mjestima;

6. uništavanje ili sterilizacija hrane, zatečene u zaraženoj nastambi, namjenjene peradi;

7. dezinfekcija, desinsekcija i deratizacija zaraženih zastambi i neposredne okolice;

8. Pakiranje stajskog gnoja iz zaraženih nastambi i zabrana njegove upotrebe najmanje mjesec dana od dana završetka pakiranja;

9. zabrana rada inkubatora u naseljenim mjestima, ako ti inkubatori služe za neposredno stavljanje jednodnevnih pilića u promet.

Članak 5.

Sva jata peradi na farmama i reprodukcijska jata moraju biti imuna protiv njukaslske bolesti. Laboratorijska provjera imunosti obavlja se postupkom inhibicije hemaglutinacije i ELISA prije i nakon cijepljenja i obvezna je za sva jata peradi. Broj ili postotak uzoraka krvnih seruma, što određuje nadležni veterinarski inspektor, laboratorijski se pretražuje temeljem prethodno pribavljenog mišljenja ovlaštene dijagnostičke organizacije.

Članak 6.

U jatima peradi kod individualnih držalaca u ekstenzivnim uvjetima uzgoja obvezno je održavati imunost protiv njukaslske bolesti zaštitnim cijepljenjem koje se u tim jatima provodi najmanje dva puta godišnje.

Članak 7.

Smatra se da je njukaslska bolest prestala u zaraženom jatu odnosno zaraženom prostoru kada od posljednjeg uginuča ili eutanazije peradi u tom jatu ili dvorištu protekne najmanje 30 dana, uz uvjet da su provedene i sve druge naredene mjere.

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti peradi ("Službeni list SFRJ", br. 39/88).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/501

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.