Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 04.12.1991 Odluka o unosu proizvoda i roba koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske prešle u vlasništvo Republike u republičke robne rezerve
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatke ("Narodne novine", broj 41/90,14/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2.prosinca 1991. donijela je

ODLUKU

o unosu proizvoda i roba koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske prešle u vlasništvo Republike u republičke robne rezerve

I.

Proizvodi i robe koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) prešli u vlasništvo Republike unose se u republičke robne rezerve, a evidentiraju se putem Proračuna Republike Hrvatske.

II.

Ovlašćuje se Ministarstvo trgovine da osigura popis proizvoda i roba iz točke I. ove odluke izražen u količinama i njihovoj vrijednosti.

III.

Protzvodima i robama iz točke I. ove odluke raspolagat će Ministarstvo trgovine - Direkcija za republičke robne rezerve u skladu s odredbama Zakona o robnim rezervama ("Narodne novine", broj 33/82) .

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:305-01/91-01/37

Urbroj : 5030112-91-15

Zagreb, 2. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">