Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 04.12.1991 Ispravak Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naredbi o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 60 od 15. studenoga 1991. godine, te se daje

ISPRAVAK

Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

U točki V. umjesto teksta u zagradi "Službeni list broj 3/90, 7/90, 19/90 i 39/90" treba stajati "Službeni list bre 36/91 ".

Klasa: 011-01/91-01/16

Urbroj : 528-/1 /91 -0002

Zagreb, 2. prosinca 1991.

Ministar trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.