Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Glina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17a. I članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1991, donijela je

ODLUKU

o poduzimanju posebnih mjera u općini Glina

Članak 1.

Raspušta se Skupština općine Glina. a odbornicima Općinske skupštine prestaje mandat.

Članak 2.

Danom raspuštanja Skupštine općine Glina razrješuje se i njezino Izvršno vijeće.

Članak 3.

Danom raspuštanja Općinske skupštine i razrješavanja Izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku Skupštine, potpredsjednicima Skupštine te predsjedniku I članovima Izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.

Članak 4.

U općini Glina imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).

Članak 5.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Glina i Izvršnog vijeća.

Članak 6.

Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospoderstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.

Članak 7.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

Članak 8.

Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika Skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika Izvršnog vijeća.

Članak 9.

Sredstva za plaće povjerenika Vlade, njegovih pomoćnika i ostalih zaposlenih osoba osiguravaju se u općinskom proračunu. U slučaju da sredstva za plaće nisu osigurana u općinskom proračunu, za povjerenika Vlade njegove pomoćnike i ostsle zaposlene osobe, sredstva će osigurati Ministarstvo financija iz dopunskih sredstava Proračuna Republike Hrvatske.

Članak 10.

Organi uprave i drugi državni organi u općini Glina nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.

Članak 11.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna ižvješća i izvan tog roka. Članak 12. Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-06/91-02/01

Urbroj : 5030119-91-3

Zagreb, 29. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.