Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra znanosti, tehnologije i informatike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53/A/91) I članka 31. stavka 3. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 43/90, 59/90 i 53/A/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnice ministra znanosti, tehnologije i informatike

Imenuje se dr. MARIJA OLUJIĆ, pomoćnicom ministra znanosti, tehnologije i informatike, s danom 22. studenoga 1991. godine.

Klasa: 080-03/91-03/17 Urbroj : 50304/ 1-91-01

Zagreb, 25. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.