Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata ("Narodne novine", br.10/90 - pročišćeni tekst) ministar rada, socijalne skrbi i obitelji izdaje

NAREDBU

o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.

I.

Dodatak za njegu i pomoć druge osobe iz članka 9. stavka 5. Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata povećava se za 75% i od 1. listopada 1991. iznosi: - u punom opsegu 1.020,90 dinara - u smanjenom opsegu 510,50 dinara.

II.

Ova naredba stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/91-01/15

Urbroj : 524-05/2-91-1

Zagreb, 22. studenoga 1991

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.