Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj 53/91), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

I.

Za izdane putne isprave navedene u ovom rješenju građani plaćaju naknadu u slijedećem iznosu: za putovnicu 1500 dinara, za zajedničku putovnicu 500 dinara, za putni list 500 dinara

II.

Sredstva od naknade za izdane putne isprave iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca tih isprava te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 511-01-33-28517/1-1991.

Zagreb, 21. studenoga 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.