Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 52 od 3. listopada 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti

U članku 47. stavku 6. i 7. umjesto riječi "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva" trebaju stajati riječi "ministar poljoprivrede i šumarstva".

U članku 61. stavku 2. umjesto riječi "ovoga zakona" trebaju stajati riječi "ovoga članka".

U članku 63. stavku 2. umjesto riječi "Prijedlog" treba stajati riječ "prijedlog".

U članku 72. stavku 2. umjesto riječi "alineja 3 " trebaju stajati riječi "alineja 2".

U članku 75. stavku l.iza riječi "i veterinarskoj kkinici" trba stajeti zarez.

U članku 84. stavku 1. alineji 2. umjesto riječi "obavezne" treba stajati riječ "obvezne".

U članku 94. umjesto riječi "a u visini" trebaju stajati riječi "a visinu".

U članku 96. stavku 2. umjesto riječi "i nadležnosti" trebaju stajati riječi "iz nadležnosti".

U članku 96. stavku 3. umjesto riječi "(u daljnjem tekstu: Ovlašteni veterinarski inspektori koje odredi ministar poljoprivrede i šumarstva)", trebaju stajati riječi "(u daljnjem tekstu· ovlašteni veterinarski inspektori) koje odredi ministar poljoprivrede i šumarstva".

U članku 120. stavku 1. točki 12. umjesto riječi "iz stavka 1.članka 29." trebaju stajati riječi "iz stavka 1.članka 27".

U članku 133. stavku 2. umjesto riječi "članka 134. stavka 1." trebaju stajati riječi "članka 132. stavka 1".

Klasa: 322-01/91-02/02

Zagreb, 23. studenoga 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.