Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Ispravak Carinskog zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Carinskom zakonu koji je objavIjen u "Narodnim novinama" broj 53/A od 8. listopada 1991, te se daje

ISPRAVAK

Carinskog zakona

U članku 31. umjesto broja "26" treba stajati broj "27".

U članku 44. stavku 4. umjesto broja "246" treba stajati broj "245".

U članku 52. stavku 1. umjesto riječi "svotu" treba stajati riječ "svoti".

U članku 115. stavku 1. umjesto broja "111"treba stajati broj "1l0".

U članku 145. stavku 2. umjesto broja "143" treba stajati broj "142".

U članku 176. stavku 3. umjesto riječi "odobrenoj" treba stajati riječ "određenoj".

U članku 195. umjesto riječi "ona" treba stajati riječ "kolodvor".

U članku 207. stavku 7. umjesto riječi "denturiranje" treba stajati riječ "denaturiranje".

U članku 249: stavku 2. umjesto broja "364" treba stajati broj "362".

U članku 259. stavku 1. treba brisati "ii", a točka 2) je novi ulomak, u stavku 2. umjesto riječi "predaje" treba stajati riječ "predaja".

U članku 267. stavku 2. umjesto riječi "prevozu" treba stajati riječ "provozu".

U članku 331. stavku 2. umjesto riječi "krivnje" treba stajati riječ "krivnjom".

U članku 337. umjesto broja "335" treba stajati broj "334".

U članku 338. stavku 1. umjesto broja "357" treba stajati broj "335", a umjesto broja "358" broj "336".

U članku 340. stavku 1. umjesto riječi "od" treba stajati riječ "do". U članku 341. u sedmom retku riječ "ne" treba brisati.

U članku 343. stavku 1. točki 9. umjesto broja "164" treba stajati broj "166", a u točki l0. umjesto riječi "članak 24. i 27." trebaju stajati riječi "članak 24. do 27". U članku 345. stavku 1. točki 4. umjesto broja "247" treba stajati broj "246".

U članku 350. stavku 1. točki 6. umjesto broja "124" treba stajati broj "123", u točki 10. umjesto broja "77" broj "78", u točki 12. umjesto riječi "prijemnoj" treba stajati riječ "prijamnoj", a u točki 16. umjesto broja "111" treba stajati broj "110".

U članku 351. stavku 1. u osmom retku umjesto broja "344" treba stajati broj "343", a umjesto slijedećeg broja "345" broj "344".

U članku 353. stavku 1. točki 1. umjesto broja "4" treba stajati broj "5".

U članku 355. stavku 1. u drugom retku umjesto broja "344" treba stajati broj "343".

U članku 357. stavku 1. umjesto broja "348" treba stajati broj "343".

U članku 360. stavku 2. umjesto broja "337" treba stajati broj "342".

U članku 362. stavku 1. umjesto riječi "točka 1). i 7)" trebaju stajati riječi "točka 1), 2) i 7)".

U članku 167. stavku 3,članku 180. stavku 4.članku 189. stavku 6,članku 223. stavku 2,članku 230. stavku 2.članku 233. stavku 5,članku 284. stavku 4. I članku 367. stavku 3. umjesto riječi "Uprave carina" trebaju stajati riječi "Carinske uprave".

U članku 367. stavku 1. u drugom retku umjesto broja "2" treba stajati broj "3".

U članku 368. umjesto brojeva "101. i 102" trebaju stajati brojevi "100. i 101".

U članku 370. umjesto broja "16" treba stajati broj "15".

Klasa: 413-01/91-00/06

Zagreb, 23. studenoga 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.