Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Uredba o dopuni Uredbe o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uredivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. godine donijela je .

UREDBU

o dopuni Uredbe o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe ("Narodne novine",broj 41/91) u članku 9. pod d) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom I dodaju se riječi: "osim na dio deviznog priljeva kojeg je poduzeće, prema odobrenju posla posredovanja, dužno prodati ovlaštenoj banci". U istom članku iz točke d) potrebno je dodati novu točku koja glasi "e) poslova osiguranja, suosiguranja I reosiguranja".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/91-02/11

Urbroj: 5030116-91-2

Zagreb,22. studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.