Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja I veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. godine donijela je

ODLUKU

o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

I.

Za obavljeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje I embrija I drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Hrvatske.

1. Naknada za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske I zrakoplovne pošiljke životinja u prijevoznom sredstvu iznosi:

a) za pošiljke kopitara I papkara:

- pri izvozu do 10 tona neto mase - 500 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 50 dinara,

- pri uvozu do 10 tona neto mase - 600 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 60 dinara,

- pri provozu do 10 tona neto mase - 1.500 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 150 dinara,

b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića I divljači te majmuna za laboratorijske potrebe:

- pri izvozu I uvozu do 5 tona neto mase - 500 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 50 dinara,

- u provozu do 5 tona neto mase - 1.400 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 140 dinara,

c) za pošiljke jednodnevne peradi(pilića, purića, guščića, pačića I dr.):

- pri izvozu I uvozu do 10.000 komada - 500 dinara, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada povećava se za 50 dinara,

- u provozu do 10.000 komada - 1.500 dinara, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada povećava se za 150 dinara,

d) za pošiljke mesa:

- pri izvozu I uvozu do 10 tona mase - 600 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 60 dinara,

- u provozu do 10 tona neto mase - 1.400 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 140 dinara,

e) za pošiljke mesnih proizvoda, masti, mlijeka I mlječnih proizvoda, jaja I proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija, pošiljke riba, pčele I pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, školjki, kornjača I drugih gmazova I mekušaca I svih njihovih proizvoda, tehničke masti životinjskog podrijetla, brašna životinjskog podrijetla (mesnoga, mesno-koštanoga, krvnoga, ribljega, od perja, od rožine I dr.), mješavina za hranu za životinje koje sadrže sirovine životinjskog podrijetla, pošiljke koža, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa I životinjske tjelesne tekučine u prijevoznom sredstvu:

- pri izvozu I uvozu do 10 tona neto mase - 560 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 50 dinara,

- u provozu do 10 tona neto mase - 1.400 dinara, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 140 dinara, osim za brodske I zrakoplovne pošiljke. Ako je cijelo prijevozno sredstvo jedna pošiljka naknada za svaku tonu 40 dinara.

2. Naknada za komandne pošiljke životinja iznosi:

a) za svako grlo krupnih životinja odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica:

- pri izvozu I uvozu 200 dinara,

- u provozu 1.000 dinara,

b) za pošiljke iz točke 1. odredbe pod e) ove odluke:

- pri izvozu I uvozu do tri koleta - 1.000 dinara, a za svako sljedeće koleto povećava se za 30 dinara,

- u provozu do tri koleta - 1.000 dinara, a za svako sljedeće koleto povećava se za 100 dinara.

Ukupna naknada za komandnu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska, kamionska, brodska ili zrakoplovna pošiljka.

3. Naknada za pse, mačke, majmune I druge pripitomljene divlje životinje, osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu odnosno pošiljci iznosi:

- pri izvozu I provozu 400 dinara,

- pri uvozu 700 dinara.

Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuje se prema odredbama točke 1. I 2. ove odluke.

4. Naknada za oregled ostataka tovara nakon čišćenja broda odnosno tegljenice iznosi 1.000 dinara po brodu odnosno tegljenici.

II.

Ako se međunarodnim ugovorom za pošiljku poljoprivrednih proizvoda pri izvozu traži dokaz da je podrijetlom s područja koje je slobodno od zaraženih bolesti koje bi se prometom navedenih proizvoda mogle prenijeti na druge životinje, naknada iznosi:

1. za vagonske I kamionske pošiljke I za pošiljke u kontejnerima 600 dinara,

2. za brodske I zrakoplovne pošiljke 1.000 dinara.

III.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu iz podtočke 1. do 4. točke I. ove odluke plaća se pri graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku.

Izuzetno od stavka 1. ove točke ako za pošiljku u provozu nije uplaćena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku ista se plaća na graničnom prijelazu pri izlasku u visini naknade propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove odluke uvećane za 100%.

IV.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, pri pretovaru u lukama I zrakoplovnim pristaništima, određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove odluke uvećane za 50%.

V.

Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog veterinarskog inspektora da pregleda pošiljku I ako radnik izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, uvoznik ili vozar dužni su za njegov izlazak platiti 700 dinara po satu čekanja.

VI.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. točke I. ove odluke koji se obavlja tijekom noći I u dane republičkih blagdana I neradnih dana, povećava se za 50% od visine propisane naknade.

VII.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za obavljeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina I otpadaka životinjskog podrijetla, sjemena za umjetno osjemenjivanje, oplođenih jajnih stanica za oplodnju životinja I drugih predmeta kojima se me prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 24/90).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-02/05

Urbroj: 5030112-91-2

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v.r.