Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Odluka o visini naknade koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) I članka 45b. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službeni list SFRJ", broj 64/89 I 29/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. donijela je

ODLUKU

o visini naknade koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira

I.

Izdavalac dugoročnih vrijednosnih papira pri podnošenju zahtjeva za davanje odobrenja o izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira plaća naknadu u visini 0.15% opsega emisije iz podnesenog zahtjeva. Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se u korist Proračuna Republike Hrvatske - broj računa 30100-840-000-62179.

II.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade koja se plaća Komisiji za vrijednosne papire ("Službeni list SFRJ", broj 46/90).

III.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 451-01/91-01/08

Urbroj: 5030116-91-4

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.