Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. I 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) I članka 55. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/87, 71/86, 3/88, 59/88 I 82/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

I.

U točki 1. Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91) dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Iznimno od stavka 1. ove točke strane osobe mogu, stjecati potraživanja u domicilnoj valuti Republike Hrvatske i kod banaka ovlaštenih za devizno-valutne poslove u zemlji, ako banka ishodi za to odobrenje od Narodne banke Hrvatske".

II.

U točki III. Odluke o trećem redu iza riječi "će" dodaje se riječ "se".

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/91-01/06

Urbroj: 5030116-91-6

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.