Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Naredba o popisu proizvoda i roba koji su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Repnblike Hrvatske prešli u vlasništvo Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 91. i 92 Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85. 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar trgovine donosi

NAREDBU

o popisu proizvoda i roba koji su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Repnblike Hrvatske prešli u vlasništvo Republike

I.

Poduzeće te druge pravne i fizičke osobe kod kojih su na dan 3. listopada 1991. zatečeni proizvodi i robe. koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/91) prešli u vlasništvo Republike, dužni su u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe izvršiti popis proizvoda i roba i popis dostaviti Ministarstvu trgovine - Direkciji za robne rezerve.

II.

Popis proizvoda i roba iz točke I. ove naredbe mora sadržavati slijedeće podatke:

1) naziv robe

2) količinu

3) način pakiranja

4) porijeklo robe

5) godinu proizvodnje

6) iznos troškova nastalih od dana prelaska proizvoda i roba u vlasništvo Republike do dana popisa (troškovi špedicije, javnih skladišta i dr.).

III.

Nadzor nad provođenjem popisa proizvoda i roba iz točke I. ove naredbe obavtjati će tržišna inspekcija. Ako tržišni inspektor u nadzoru utvrdi da su obveznici popisa iz točke I. ove naredbe, otuđili dio proizvoda i robu vremenu od 3. listopada 1991. do dana popisa, bez odobrenja nadležnog organa utvrdit će količinu i vrijednost robe. i podatke dostaviti Ministarstvu trgovine - Direkciji za robne rezerve.

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01/91-01/88

Urbroj : 528-04/91-0002

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Ministar trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.