Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Ispravak Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 50 od 15. studenoga 1991. godine, te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga

U članku 1. u šestom retku iza riječi "stvari u unutarnjem željezničkom prometu", treba dodati riječi "i u unutarnjem poštanskom, telegrafskom i telefonskom prometu".

Klasa: 307-01/91-01/04

Urbroj : 5030105-91 -2

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.