Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.11.1991 Ispravak Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Uredbi o davanju posebnih kredita invididualnim poljoprivrednim proizvođačima koja je objavljen u "Narodnim novinama" broj 58 od 7. studenoga 1991, te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

U članku 2. stavku 1. točki 1. umjesto riječi "u gospodarstvu" trebaju stajati riječi "u govedarstvu". U članku 3. stavku 1. točki 2. umjesto riječi "breda šiljezad" trebaju stajati riječi "bređa šilježad".

Klasa: 320-01/91-02/16

Urbroj : 5030116-91-6

Zagreb, 19. studenoga 1991.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.