Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 22.11.1991 Odluka o osnivanju vojnodisciplinskih sudova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53A/91), a u svezi s člankom 1. točka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine", broj 52/91), donosim

ODLUKU

o osnivanju vojnodisciplinskih sudova

I.

Osnivaju se vojnodisciplinski sudovi pri operativnim zonama i Glavnom stožeru Hrvatske vojske i to: 1. Prvostupni vojnodisciplinski sud pri Operativnoj zoni: Osijek,Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Rijeka i Split i pri Glavnomi stožeru Hrvatske vojske u Zagrebu: 2. Viši vojnodisciplinski sud pri Glavnom stožeru Hrvatske vojske u Zagrebu.

II.

Vojnodisciplinski sudovi sastoje se od: predsjednika. zamjenika predsjednika, tri suca i tajnika. Pri vojnodisciplinskim sudovima jesu tužitelji i zamjenici tužitelja

III.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, suce, tužitelja, zamjenika tužitelja i tajnika imenuje ministar obrane, na prijedlog načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1155/9 I.

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.