Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 22.11.1991 Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pri uporabi motornog vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. točke 21. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), a u svezi sa člankom 93. preuzetog saveznog Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Službeni list SFRJ", br.17/90 182/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. studenoga 1991. godine donijela je

ODLUKU

o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pri uporabi motornog vozila

I.

Najniže svote na koje je vlasnik odnosno korisnik motornog i priključnog vozila, u smislu članka 90. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba, obvezan sklopiti ugovor o osiguranju autoodgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama po jednom štetnom događaju iznose

l) 20,000.000 dinara za autobuse i teretna vozila,

2) 10,000.000 dinara za ostala motorna vozila.

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 453-02/91-01/03

Urbroj : 5030116-91 -3

Zagreb, 17. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.