Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 22.11.1991 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Republičkog fonda Zrinski i Frankopani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. studenoga 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani"

I.

U Odluci o osnivanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani" ("Narodne novine", broj 23/91) u točki I. stavak 1. mijenja se i glasi: "Ovom se Odlukom, u sastavu Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, osniva Republički fond za pružanje jednokratnih novčanih pomoći osobama, koje su pri obavljanju službenih dužnosti po nalogu nadležnih tijela Republike Hrvatske u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske od 30. svibnja 1990. godine ranjene ili ozlijeđene."

II.

U točki III. stavku 1. alineja 1. briše se. Alineja 2. mijenja se i glasi: "- putem dobrovoljnih priloga građana, poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba u domaćoj i stranoj valuti, te". U stavku 2. riječi "dinarska i devizna" zamjenjuju se riječima "u domaćoj i stranoj valuti".

III.

U točki VIII. prva rečenica briše se.

IV.

U točki VI, VII, VIII, IX. stavku 2. i točki X. riječi "Ministarstvo rada i socijalne skrbi" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji" u odgovarajućem padežu.

V.

Ova odluka stups na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 611-01/91-0l/12

Urbroj : 5030104-91-4

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.