Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 1991. Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/151

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 44/80, 41/84, 9/88 i 9/91) u članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: "Jedinstvena godišnja članska karta Saveza za športski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske, potvrđena i izdana od športsko-ribolovnog društva vrijedi kao dozvola za športski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske". Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi: "Osobe koje imaju odobrenje za športski ribolov ne plaćaju naknadu za obavljanje športskog ribolova osim za športski ribolov podvodnom puškom".

Članak 3.

U članku 32. riječi "Jedinstvena godišnja članska karta Saveza za podvodne aktivnosti i športski ribolov na moru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zamjenjuju se riječima: "Jedinstvena godišnja članska karta Saveza za športski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske".

Članak 4.

U članku 33a. riječi "Saveza za podvodne aktivnosti i športski ribolov na moru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Saveza za športski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske".

Članak 5.

U članku 41. stavka 1. iza točke 4. dodaje se nova točka koja glasi: "5. Ograničiti ili zabraniti lov, vađenje i promet pojedinih vrsta riba i drugih morskih životinja".

Članak 6.

U članku 66. stavku 1. brojke "3.000.000 do 30,000.000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 400.000". U stavku 3. brojke "100.000 do 500.000" zamjenjuju se brojkama "10.000 do 20.000".

Članak 7.

U članku 67. u stavku 1. brojke "1,000.000 do l0,000.000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 300.000". U stavku.2. brojke "100.000 do 500.000" zamjenjuju se brojkama "10.000 do 15.000".

Članak 8.

U članku 68. u stavku 1. brojke "500.000 do 1,000.000", zamjenjuju se brojkama "25.000 do 200.000". U stavhu 2. brojke "50.000 do 100.000" zamjenjuju se brojkama "5.000 do 25.000".

Članak 9.

U članku 69. u stavku 1. brojke "100.000 do 500.000" zamjenjuju se brojkama "20.000 do 50.000". U stavku 2. brojke "q25.000 do 50.000" zamjenjuju se brojkama "5.000 do 20.000".

Članak 10.

U članku 70. u stavku 1. brojke "1,000.000 do 5,000.000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 200.000". U stavku 4. brojke "5,000.000 do 20,000.000" zamjenjuju se brojkama "50.000 do 100.000".

Članak 11.

U članku 71. u stavku 1. brojke "250.000 do 500.000" zamjenjuju se brojkama "10.000 do 25.000".

Članak 12.

U članku 72. brojke "15.000 do 250.000" zamjenjuju se brojkama "5.000 do 20.000".

Članak 13.

U članku 73. u stavku 1. brojke "5.000 do 50.000" zamjenjuju se brojkama "5.000 do 20.000". U stavku 2. broj "5.000" zamjenjuje se brojem "1500".

Članak 14.

Iza članka 75. dodaje se novi članak koji glasi: "Članak 75a. Radi zaštite riba I drugih morskih životinja organi općinskih skupština nadležni za poslove morskog ribarstva neće izdavati nova odobrenja za privredni ribolov do 30. travnja 1992.".

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-03/91-01/02

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.