Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o rasporedu i korištenju sredstava za poticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 30. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 58/90 i 53A/91), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1991. Vijeća općina 9. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1991, donio je

ODLUKU

o rasporedu i korištenju sredstava za poticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu

I.

Od sredstava za poticanje razvoja i intervencije u privredi, osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu u iznosu od 10.823,500.000 dinara, raspoređuje se i to ta:

u dinarima

1)financiranje socijalne skrbi 427,500.000

2) premiranje određenih proizvoda u poljoprivredi

I regres dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi 2.470,000,000

3) regres cijena mineralnih gnojiva 237,500.000

4)financiranje programa republičkih robnih rezervi 190,000.000

5)sudjelovanje Republike u financiranju programa

tehnološkog razvoja 190,000.000

6) kamate na obveznice izdane u 1991. godini

potraživanja poduzeća po osnovi intervencija u

privredi i za restrukturiranje gospodarstva Republike 855,000.000

7)djelomično pokriće tečajnih razlika po osnovi

plaćanja obveza poduzeća po inozemnim

kreditima u 1991. godini 1.447,325.000

8)pokriće tečajnih razlika po deponiranoj

deviznoj štednji građana kod Narodne banke Jugoslavije 1.425,000.000

9)povrat carina, poreza i drugih uvoznih pristojbi

I regres dijela kamata po kreditima za izvoz

opreme i brodova na kredit 3.040,000.000

10)Hrvatskom fondu za razvoj za kreditiranje

programa kojima se potiče razvoj gospodarstva

u privatnom vlasništvu u slabije razvijenim

hrvatskim općinama 541,175.000

II.

Sredstva za namjene iz točke I. ove odluke pod 1),3),4),5) i 6) raspoređuju na pojedine korisnike Vlada Republike Hrvatske.

III.

Sredstva za namjene iz točke I. ove odluke pod 2) koriste se po kriterijima, na način i uz uvjete utvrđene posebnim zakonom pod 7), 8) i 9) po kriterijima , na način i uz uvjete koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske, a pod 10) koje utvrdi Upravni odbor Hrvatskog fonda za razvoj.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/91-01/05

Zagreb, 9. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.