Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju članka 37. stavka 3. i članka 48. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ" br. 66/85, 71/86. 3/88, 59/88 182/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" br. 53/91 ) Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj 7. sjednici, održanoj l2. studenoga 1991. godine, donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu

I.

U Odluci o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu("Narodne novine" br. 55/91) točka VII. mijenja se i glasi: "U odobrenju iz točke IV. ove odluke Narodna banka, Hrvatske utvrdit će iznos do kojeg poduzeće može držati domicilnu - netransferabilnu valutu na računu u inozemstvu, s time da gornji limit može iznositi najviše do 20% od vrijednosti prodane robe i usluga u određenu zemlju u proteklom razdoblju godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 91/91.

Zagreb, 12. studenoga 1991.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske

Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.