Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. studenog 1991. godine donijela je

UREDBU

o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

Članak 1.

Na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda za financiranje javne potrošnje u Republici Hrvatskoj koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaća se kamata po stop od 0,5% dnevno.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove uredbe neće se primjenjivati odredbe o kamatama iz propisa kojima je utvrđena obveza plaćanja poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda.

Članak 3.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na obveze fizičkih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasaˇ 410-01/91-01/20

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.