Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Uredba o izmjenama Uredbe o Sekretarijatu za zakonodavstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. studenoga I991 godine donijela je

UREDBU

o izmjenama Uredbe o Sekretarijatu za zakonodavstvo

Članak 1.

U Uredbi o Sekretarijatu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 52/90) naziv uredbe mijenja se i glasi "Uredba o Uredu za zakonodavstvo". U članku 1. riječi "Sekretarijat Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo" zamjenjuju se riječima "Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske" U članku 2. stavku 1. riječi "Sekretarijat Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Sekretarijat) zamjenjuju se riječima "Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured)". U članku 2. stavku 1., 3., 4., 5., 7. i 8. riječ "Sekretarijat" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se s riječju "Ured" u odgovarajućem padežu. U članku 4., 5. I 6. riječ "sekretar" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se s riječi "predstojnik" u odgovarajućem padežu; riječi "podsekretar - zamjenik sekretara" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "zamjenik predstojnika", a riječi "pomoćnik sekretara" zamjenjuju se riječima "pomoćnik predstojnika".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:022-03/90-01/15

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 14 studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.