Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91) i članka 3. Uredbe o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 50/91) na sjednici održanoj 14. studenoga 1991. donijela je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

I.

U Komisiju za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrtvatskoj imenuju se:

- za predsjednika

1. MUHAMED ZULIĆ, član Vlade Republike Hrvatske

- za zamjenika predsjednika

2. STJEPAN ADANIĆ, pomoćnik ministra obrane

- za članove

3. ROZALIJA GRUBER, pomoćnik ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

4. JOSIP KARDUM, pomoćnik ministra pravosuđa i uprave

5. MIROSLAV AKMADŽA, savjetnik ministra unutarnjih poslova

6. Dr. JOVAN BAMBURAČ, pomoćnik ministra zdravstva

7. Dr. IVICA KOSTOVIĆ, Medicinski fakultet, Zagreb

II.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 50/91).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 200-01 /91-01 /08

Urbroj : 5030109-91-3

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.